תעשיות

דרישות התעשייה החקלאית:

התעשייה החקלאית בכלל ושוק המרססים בפרט דורשים חלקים מכנים שיוכלו לשרוד בתנאי שטח קשים, עמידות לחול ועפר, חלקיקים קשים, תנאי מזג אויר וסביבה טופוגרפית קשה. דיזות ריסוס קרמיות נדרשות לעבוד בסביבת כימיקלים וחומצות ולספק תוצאות הדירות, מדוייקות וטובות פי 10 מאלטרנטיבות מפלדות אל חלד. דיסקות ספיקה נדרשות לספק זרימה מדוייקת של ליטר/דקה בלחצים נמוכים של 2-4BAR. פריטים מפלדות אל-חלד נדרשים אף הם לעמוד בתנאי השחיקה והאיכול הקשים ולכן דורשים חיבור של חומרים קרמיים יחד עם אותם חלקי פלדה.

תרומתה של פיקו-פרטס לתעשייה החקלאית:

פיקו-פרטס מייצרת חלקי קרמיקה ושילובי קרמיקה ופלדות אל-חלד למערכות ריסוס קרקעיות ממוכנות. פריטים אלו כוללים דיזות ריסוס קרמיות, דיסקות ספיקה, צירי פלדה משולבי קרמיקה לפתרון בעיות שחיקה, בוכנות וצילינדרים משולבי פלדה וקרמיקה ועוד.
הטכנולוגיות של חברת פיקו-פרטס מאפשרות לה לייצר דיזות ריסוס ודיסקות ספיקה לכל כמות נדרשת ועמידה בדרישות דיוק גבוהות. הניסיון של חברת פיקו-פרטס מאפשר לה לספק תגובה מהירה וערך מוסף ללקוחותיה על ידי עבודת הנדסה משולבת לקוח ומתן פתרונות לבעיות שחיקה ואורך חיי המוצר.

מוצרים לדוגמא